Ruimte voor nieuwe woonconcepten 

 

Ruimtemaken richt zich op het ontwikkelen van niches in het vastgoed. Oude scholen die een nieuwe toekomst tegemoet gaan als fantastische woonlocatie voor een bouwgroep. Een nieuwbouwproject met compacte stadswoningen, een mix-gebouw voor wonen en werken. We vinden het een uitdaging om ruimte voor nieuwe woonconcepten te vinden. Woonconcepten die we in interactie met de toekomstige bewoners ontwikkelen.

Ruimtemaken staat ook voor : ruimte voor nieuwe coalities, voor verrassende uitkomsten, voor projecten en processen die verder gaan dan het realiseren van vastgoed. Een gebouw neerzetten kan complex zijn en vraagt om veel kennis, een gebouw waarde geven is duurzaam denken en vraagt om communicatie.